WIBR

Omschrijving: Vaste WaarschuwingsInstallatie op BRuggen.
 

Relevante begrippen behorend bij 'WIBR'

 

WIT

Omschrijving:  Vaste WaarschuwingsInstallatie in Tunnels.

Een waarschuwingsinstallatie ten behoeve van de persoonlijke veiligheid.

Links: tunnel, WIBR