WILO

Omschrij­ving: WaarschuwingsInstallatie voor Landelijke Overwegen
 

Relevante begrippen behorend bij 'WILO'

 

AKI

Om­schrij­ving:  Automatische KnipperlichtInstallatie
Toelich­ting:  De overheid heeft in 2001 veel geld vrijgemaakt om een in een aantal jaren alle AKI's te vervangen. Deze statisch gezien niet het meest veiliger. Daarom worden ze vervangen door ca. twee maal zo veilige AHOB's.
Enige relatieverende noot over het bepalen van de statistische onveiligheid is op zijn plaats. Wegens de zeer weinige ongelukken is een meetperiode van 10 jaar vaak te kort om een statistische onveiligheid te kunnen aantonen. Simpel omdat ongelukken vaak minder dan eens per 10 jaar voorkomen op ee lokatie. Pas bij een tijdshorizon van 30 jaar is meer statistische betrouwbaarheid te geven. Maar er zijn zeer weinig locaties die gedurende 30 jaar niet veranderen qua vormgeving en verkeersintensiteit. Dus....
Links: AHOB, WILO, AVIO, HAVIO