AHOB

Omschrij­ving: Automatische Halve Overweg Bomen
 

Relevante begrippen behorend bij 'AHOB'

 

ADOB

Om­schrij­ving:  Automatische Dubbele Overweg Bomen. Nieuw type overweg dat sinds 1999 (Bilthoven had de primeur) wordt toegepast in situaties waar een AHOB onvoldoende veiligheid biedt.
Toelich­ting:  De ADOB is makkelijk te herkennen aan een overdreven aandoende hoeveelheid palen en gekleurde lampen links, rechts en boven de overweg. Zelfs automatisch uit de weg komende drempels kunnen onderdeel van de ADOB uitmaken.
Het doet denken aan een fors versierde wegafzetting.
Het is echter bedoeld om de meest suffe weggebruiker te "attenderen" op een naderende trein "welke kan leiden tot een dodelijke afloop" bij een eventuele persoonlijke ontmoeting.
Een en ander past in het overheidsveleid van vergaande infantilisering om zelfs de domsten onder ons (en hen die met hen meereizen) tegen zichzelf te beschermen. Dit verhindert niet dat veruit de meeste dodelijke ongelukken gewoon thuis plaats vinden, en niet op straat of bij het spoor.
Links: AHOB, AKI