AKI

Omschrij­ving: Automatische KnipperlichtInstallatie
Toelichting:De overheid heeft in 2001 veel geld vrijgemaakt om een in een aantal jaren alle AKI's te vervangen. Deze statisch gezien niet het meest veiliger. Daarom worden ze vervangen door ca. twee maal zo veilige AHOB's.
Enige relatieverende noot over het bepalen van de statistische onveiligheid is op zijn plaats. Wegens de zeer weinige ongelukken is een meetperiode van 10 jaar vaak te kort om een statistische onveiligheid te kunnen aantonen. Simpel omdat ongelukken vaak minder dan eens per 10 jaar voorkomen op ee lokatie. Pas bij een tijdshorizon van 30 jaar is meer statistische betrouwbaarheid te geven. Maar er zijn zeer weinig locaties die gedurende 30 jaar niet veranderen qua vormgeving en verkeersintensiteit. Dus....
 

Relevante begrippen behorend bij 'AKI'

 

AHOB

Om­schrij­ving:  Automatische Halve Overweg Bomen
Links: ADOB


 

WILO

Om­schrij­ving:  WaarschuwingsInstallatie voor Landelijke Overwegen
Links: AKI


 

AVIO

Om­schrij­ving:  Automatische VerkeerslichtInstallatie voor Overwegen.
Links: ADOB, AHOB, AKI, AOB


 

HAVIO

Om­schrij­ving:  Half-Automatische Verkeerslichtinstallatie voor Overwegen
Links: ADOB, AHOB, AKI, AOB, AVIO