HAVIO

Omschrij­ving: Half-Automatische Verkeerslichtinstallatie voor Overwegen
 

Relevante begrippen behorend bij 'HAVIO'

 

ADOB

Om­schrij­ving:  Automatische Dubbele Overweg Bomen. Nieuw type overweg dat sinds 1999 (Bilthoven had de primeur) wordt toegepast in situaties waar een AHOB onvoldoende veiligheid biedt.
Toelich­ting:  De ADOB is makkelijk te herkennen aan een overdreven aandoende hoeveelheid palen en gekleurde lampen links, rechts en boven de overweg. Zelfs automatisch uit de weg komende drempels kunnen onderdeel van de ADOB uitmaken.
Het doet denken aan een fors versierde wegafzetting.
Het is echter bedoeld om de meest suffe weggebruiker te "attenderen" op een naderende trein "welke kan leiden tot een dodelijke afloop" bij een eventuele persoonlijke ontmoeting.
Een en ander past in het overheidsveleid van vergaande infantilisering om zelfs de domsten onder ons (en hen die met hen meereizen) tegen zichzelf te beschermen. Dit verhindert niet dat veruit de meeste dodelijke ongelukken gewoon thuis plaats vinden, en niet op straat of bij het spoor.
Links: AHOB, AKI


 

AHOB

Om­schrij­ving:  Automatische Halve Overweg Bomen
Links: ADOB


 

AKI

Om­schrij­ving:  Automatische KnipperlichtInstallatie
Toelich­ting:  De overheid heeft in 2001 veel geld vrijgemaakt om een in een aantal jaren alle AKI's te vervangen. Deze statisch gezien niet het meest veiliger. Daarom worden ze vervangen door ca. twee maal zo veilige AHOB's.
Enige relatieverende noot over het bepalen van de statistische onveiligheid is op zijn plaats. Wegens de zeer weinige ongelukken is een meetperiode van 10 jaar vaak te kort om een statistische onveiligheid te kunnen aantonen. Simpel omdat ongelukken vaak minder dan eens per 10 jaar voorkomen op ee lokatie. Pas bij een tijdshorizon van 30 jaar is meer statistische betrouwbaarheid te geven. Maar er zijn zeer weinig locaties die gedurende 30 jaar niet veranderen qua vormgeving en verkeersintensiteit. Dus....
Links: AHOB, WILO, AVIO, HAVIO


 

AOB

Om­schrij­ving:  Automatische OverpadBoominstallatie
Links: ADOB, AHOB, AKI, AVIO


 

AVIO

Om­schrij­ving:  Automatische VerkeerslichtInstallatie voor Overwegen.
Links: ADOB, AHOB, AKI, AOB