Walproces

Omschrij­ving: Proces dat de sturing van trein- en rangeerdienst omvat, evenals de regeling van het veilig gebruik van de infrastructuur en het materieel.
 

Relevante begrippen behorend bij 'Walproces'

 

Infrastructuur

Om­schrij­ving:  Systeem van voorzieningen en verbindingen als spoorwegen en vaarwegen, hoogspanningskabels, waterleidingen, etc.
  • Het samenstel van alle technische middelen in het railverkeerssysteem voor de functies: dragen, geleiden, beheersen, beveiligen, informatie, communicatie en energievoorziening.
  • Geheel van auto-, spoor-, straat-, waterweg, havens, vliegvelden, elektrische installaties enz.
Links: infra


 

Materieel

Om­schrij­ving:  Voertuigen die op het spoor (kunnen) rijden, die gebruik maken van de dragende en geleidende functies van het spoor (ook wel aangeduid met "rollend materieel").
Toelich­ting:  Zie ook de site train-link.nl voor een behoorlijke verzameling van materieel beschrijvingen.
Links: spoor, rollend materieel, trein