Vertrekseinlicht

Omschrij­ving: Wit licht, waarbij een bord met een zwarte ‘V’ is geplaatst. Indien het witte licht ontstoken is betekent dat er toestemming is tot het geven van het ‘bevel tot vertrek’.
 

Relevante begrippen behorend bij 'Vertrekseinlicht'

 

Sein

Om­schrij­ving:  Opdracht aan machinist. Alle seinen en hun betekenis zijn vastgelegd in het seinenboek. Een sein kan gegeven worden door een mens, een bord (vast sein) of een lichtsein. De lichtseinen kunnen (meestal verschillende seinen tonen. De betekenis van de seinbeelden "volgens het seinstelsel 1954" wordt beschreven in het Seinreglement.
Links: lichtsein, voorsein, hoofdsein, Seinreglement (SR)