Proefbedrijf

Omschrij­ving: De periode waarin alle noodzakelijke beproevingen van het exploitatieproces en de werking van de infrastructuur, onder invloed van een rijdende trein, plaatsvinden. Tijdrovend onderdeel daarvan is het trainen van de machinisten op "wegbekendheid".
 

Relevante begrippen behorend bij 'Proefbedrijf'

 

Bouwfase

Om­schrij­ving:  De fase waarin men werkelijk bezig is met het bouwen van een ontwerp, voorafgaand aan de zgn. indienststellingsfase. De bouwfase kan weer uit meerdere bouwfasen bestaan.
Links: exploitatiefase, sloopfase


 

Homologatie

Om­schrij­ving:  Het testen plus goedkeuren van de totaal opgeleverde spoorinfrastructuur na afsluiting van de bouwwerkzaamheden. Doel is de opgeleverde spoorinfrastructuur vrij te kunnen geven voor gebruik zoals beschreven in de specificaties..
Links: proefbedrijf


 

Exploitatiefase

Om­schrij­ving:  Tijdsspanne in de levenscyclus van een spoorlijn waarin de spoorlijn in gebruik is door vervoerders.
Links: bouwfase, sloopfase