Bouwfase

Omschrij­ving: De fase waarin men werkelijk bezig is met het bouwen van een ontwerp, voorafgaand aan de zgn. indienststellingsfase. De bouwfase kan weer uit meerdere bouwfasen bestaan.
 

Relevante begrippen behorend bij 'Bouwfase'

 

Exploitatiefase

Om­schrij­ving:  Tijdsspanne in de levenscyclus van een spoorlijn waarin de spoorlijn in gebruik is door vervoerders.
Links: bouwfase, sloopfase


 

Sloopfase

Om­schrij­ving:  Het afbreken (slopen/verwijderen) van (delen van) de infrastructuur na beëindiging van de levensduur.
Links: bouwfase, exploitatiefase