Homologatie

Omschrij­ving: Het testen plus goedkeuren van de totaal opgeleverde spoorinfrastructuur na afsluiting van de bouwwerkzaamheden. Doel is de opgeleverde spoorinfrastructuur vrij te kunnen geven voor gebruik zoals beschreven in de specificaties..
 

Relevante begrippen behorend bij 'Homologatie'

 

Proefbedrijf

Om­schrij­ving:  De periode waarin alle noodzakelijke beproevingen van het exploitatieproces en de werking van de infrastructuur, onder invloed van een rijdende trein, plaatsvinden. Tijdrovend onderdeel daarvan is het trainen van de machinisten op "wegbekendheid".
Links: bouwfase, homologatie, exploitatiefase