Sloopfase

Omschrijving: Het afbreken (slopen/verwijderen) van (delen van) de infrastructuur na beëindiging van de levensduur.
 

Relevante begrippen behorend bij 'Sloopfase'

 

Bouwfase

Omschrijving:  De fase waarin men werkelijk bezig is met het bouwen van een ontwerp, voorafgaand aan de zgn. indienststellingsfase. De bouwfase kan weer uit meerdere bouwfasen bestaan.
Links: exploitatiefase, sloopfase


 

Exploitatiefase

Omschrijving:  Tijdsspanne in de levenscyclus van een spoorlijn waarin de spoorlijn in gebruik is door vervoerders.
Links: bouwfase, sloopfase