Opstelcapaciteit

Omschrij­ving: Effectieve spoorlengte van een opstelterrein.
 

Relevante begrippen behorend bij 'Opstelcapaciteit'

 

Opstelspoor

Om­schrij­ving:  Een spoor waar treinen kunnen worden opgesteld (buiten de spits). De opstelsporen maken onderdeel uit van een emplacement.
Toelich­ting:  let op het verschil met wachtspoor
Links: trein, emplacement, emplacementsporen, opstelterrein, wachtspoor


 

Opstelterrein

Om­schrij­ving:  Emplacement(sdeel) bestaande uit één of meer opstelsporen
Links: opstelspoor, emplacement


 

Emplacement

Om­schrij­ving:  Een plaats aan de spoorweg waar meerdere sporen naast elkaar liggen, door wissels verbonden.
Links: emplacementsporen, spoor, wissel, wisselcomplex