Ontkoppelen

Omschrij­ving: Het uit elkaar halen van een trein(deel) in twee treindelen. In de reizigerstreindienst wordt dit ook aangeduid met splitsen of aftrappen, afhankelijk van de functie in de dienstregeling.
 

Relevante begrippen behorend bij 'Ontkoppelen'

 

Koppelen

Om­schrij­ving:  Het werkelijk aan elkaar koppelen van twee trein delen tot een trein. In de reizigerstreindienst wordt hiermee doorgaans het aan elkaar koppelen van twee treinstellen. In de goederenexploitatie wordt hiermee het aan elkaar koppelen van de goederenwagons bedoeld.
Links: ontkoppelen, combineren, bijplaatsen


 

Splitsen

Om­schrij­ving:  Op een station het opdelen van een aangekomen trein met één treinnummer in twee treinen, die elk verder rijden met een eigen treinnummer. Meestal behoudt één van de treinen het nummer van de aangekomen trein. Indien een van beide treinen uit de dienstregeling wordt genomen (geen treinnummer) wordt dit aftrappen genoemd.
Toelich­ting:  Het omgekeerde van splitsen heet combineren. Let op het verschil met aftrappen.
Links: ontkoppelen, combineren, aftrappen


 

Aftrappen

Om­schrij­ving:  Een trein die bestaat uit een aantal gekoppelde treinstellen inkorten door het afkoppelen van één of meer treinstellen.
Links: bijplaatsen, splitsen, combineren, koppelen