Combineren

Omschrij­ving: Het samen voegen van twee treinen tot een trein die al deel uitmaakten van de treindienst. Deze treinen bevatten al reizigers en gaan door als een trein. Indien een van beide treinen leeg is (aan de dienstregeling wordt toegevoegd), wordt dit bijplaatsen genoemd. Het omgekeerde van combineren heet splitsen.
 

Relevante begrippen behorend bij 'Combineren'

 

Splitsen

Om­schrij­ving:  Op een station het opdelen van een aangekomen trein met één treinnummer in twee treinen, die elk verder rijden met een eigen treinnummer. Meestal behoudt één van de treinen het nummer van de aangekomen trein. Indien een van beide treinen uit de dienstregeling wordt genomen (geen treinnummer) wordt dit aftrappen genoemd.
Toelich­ting:  Het omgekeerde van splitsen heet combineren. Let op het verschil met aftrappen.
Links: ontkoppelen, combineren, aftrappen


 

Bijplaatsen

Om­schrij­ving:  Een trein conform de dienstregeling verlengen door het bijplaatsen van een treindeel.
Links: aftrappen


 

Aftrappen

Om­schrij­ving:  Een trein die bestaat uit een aantal gekoppelde treinstellen inkorten door het afkoppelen van één of meer treinstellen.
Links: bijplaatsen, splitsen, combineren, koppelen