Koppelen

Omschrij­ving: Het werkelijk aan elkaar koppelen van twee trein delen tot een trein. In de reizigerstreindienst wordt hiermee doorgaans het aan elkaar koppelen van twee treinstellen. In de goederenexploitatie wordt hiermee het aan elkaar koppelen van de goederenwagons bedoeld.
 

Relevante begrippen behorend bij 'Koppelen'

 

Ontkoppelen

Om­schrij­ving:  Het uit elkaar halen van een trein(deel) in twee treindelen. In de reizigerstreindienst wordt dit ook aangeduid met splitsen of aftrappen, afhankelijk van de functie in de dienstregeling.
Links: koppelen, splitsen, aftrappen


 

Combineren

Om­schrij­ving:  Het samen voegen van twee treinen tot een trein die al deel uitmaakten van de treindienst. Deze treinen bevatten al reizigers en gaan door als een trein. Indien een van beide treinen leeg is (aan de dienstregeling wordt toegevoegd), wordt dit bijplaatsen genoemd. Het omgekeerde van combineren heet splitsen.
Links: splitsen, bijplaatsen, aftrappen


 

Bijplaatsen

Om­schrij­ving:  Een trein conform de dienstregeling verlengen door het bijplaatsen van een treindeel.
Links: aftrappen