Bijplaatsen

Omschrij­ving: Een trein conform de dienstregeling verlengen door het bijplaatsen van een treindeel.
 

Relevante begrippen behorend bij 'Bijplaatsen'

 

Aftrappen

Om­schrij­ving:  Een trein die bestaat uit een aantal gekoppelde treinstellen inkorten door het afkoppelen van één of meer treinstellen.
Links: bijplaatsen, splitsen, combineren, koppelen