Modaliteiten

Omschrij­ving: Vervoerwijzen (weg, spoor, binnenvaart etc)
 

Relevante begrippen behorend bij 'Modaliteiten'

 

Trein

Om­schrij­ving:  Materieel of samenstelsel van materieel, bedoeld om als eenheid over het spoor te rijden.
Links: materieel, rollend materieel, werktrein, veegtrein, treindienstsoort, spoor