Laag gefundeerd

Omschrijving: Fundering van het landhoofd van een constructie nabij maaiveld.
 Relevante begrippen behorend bij 'Laag gefundeerd'

 

Hoog gefundeerd

Omschrijving:  Fundering van het kunstwerk nabij bovenkant talud.
Links: laag gefundeerd, kunstwerk


 

Kunstwerk

Omschrijving:  Bouwconstructie in weg, water of spoorlijn zoals bruggen, tunnels, sluizen.
Links: tunnel, tunnelbak