Hoog gefundeerd

Omschrij­ving: Fundering van het kunstwerk nabij bovenkant talud.
 

Relevante begrippen behorend bij 'Hoog gefundeerd'

 

Laag gefundeerd

Om­schrij­ving:  Fundering van het landhoofd van een constructie nabij maaiveld.
Links: hoog gefundeerd, kunstwerk


 

Kunstwerk

Om­schrij­ving:  Bouwconstructie in weg, water of spoorlijn zoals bruggen, tunnels, sluizen.
Links: tunnel, tunnelbak