Fasescheiding

Omschrij­ving: Geheel van infravoorzieningen nodig om delen van het bovenleidingsysteem elektrisch van elkaar te scheiden op een manier dat treinen van het ene naar het andere deel kunnen rijden zonder dat daarbij problemen in de infrastructuur ontstaan zoals sluiting tussen beide fasen tijdens de passage van een stroomafnemer.
 

Relevante begrippen behorend bij 'Fasescheiding'

 

Spanningssluis

Om­schrij­ving:  Geheel van infravoorzieningen nodig om bovenleidingssystemen elektrisch van elkaar te scheiden op een manier dat treinen rijdend van het ene naar het andere spanningsysteem kan overgaan.
Links: bovenleidingsysteem, systeemtransitie, trein