Exploitatiekosten

Omschrij­ving: De totale kosten voor het in bedrijf hebben en houden van een (openbare) vervoersvoorziening.
 

Relevante begrippen behorend bij 'Exploitatiekosten'

 

Exploitatiefase

Om­schrij­ving:  Tijdsspanne in de levenscyclus van een spoorlijn waarin de spoorlijn in gebruik is door vervoerders.
Links: bouwfase, sloopfase


 

Gebruiksheffing

Om­schrij­ving:  Een (mogelijke) heffing door de overheid op het gebruik van rail-infrastructuur.
Na de spliting van de spoorwegbedrijven is de gebruiksheffing voor alle exploitanten gelijk aan nul gulden gesteld. De Rijksoverheid nam de eerste jaren de kosten voor het onderhoud van de railinfrastuctuur 100% voor haar rekening. Het is de bedoeling t.z.t. de kosten voor de infrastructuur (gedeeltelijk) op de exploitanten te gaan verhalen
Links: exploitatiekosten