Gebruiksheffing

Omschrij­ving: Een (mogelijke) heffing door de overheid op het gebruik van rail-infrastructuur.
Na de spliting van de spoorwegbedrijven is de gebruiksheffing voor alle exploitanten gelijk aan nul gulden gesteld. De Rijksoverheid nam de eerste jaren de kosten voor het onderhoud van de railinfrastuctuur 100% voor haar rekening. Het is de bedoeling t.z.t. de kosten voor de infrastructuur (gedeeltelijk) op de exploitanten te gaan verhalen
 

Relevante begrippen behorend bij 'Gebruiksheffing'

 

Exploitatiekosten

Om­schrij­ving:  De totale kosten voor het in bedrijf hebben en houden van een (openbare) vervoersvoorziening.
Links: exploitatiefase, gebruiksheffing