Buitendienststelling

Omschrij­ving: Het tijdelijk buiten exploitatie nemen van de infrastructuur, bijvoorbeeld wegens onderhoudswerkzaamheden aan het spoor, of het laten rijden van werktreinen. In VWI wordt dit de treinvrije periode genoemd. (TVP)
Toelichting:VWI = Veilig Werken aan de Infra. Reglement om veiliger te werken aan de spoorinfrastructuur.
 

Relevante begrippen behorend bij 'Buitendienststelling'

 

Infrastructuur

Om­schrij­ving:  Systeem van voorzieningen en verbindingen als spoorwegen en vaarwegen, hoogspanningskabels, waterleidingen, etc.
  • Het samenstel van alle technische middelen in het railverkeerssysteem voor de functies: dragen, geleiden, beheersen, beveiligen, informatie, communicatie en energievoorziening.
  • Geheel van auto-, spoor-, straat-, waterweg, havens, vliegvelden, elektrische installaties enz.
Links: infra


 

Werktrein

Om­schrij­ving:  Een krachtvoertuig of bijzonder voertuig -indien met andere voertuigen verbonden daarmee een geheel vormende- dat zich bevindt op buitendienst gesteld spoor en niet gebruikt wordt als gereedschap op de werkplek. Railvoertuigen en grote onderhoudsmachines.
Links: trein


 

Trein Vrije Periode (TVP)

Om­schrij­ving:  Trein Vrije Periode. De buitendienststelling van een spoor
Links: buitendienststelling