Trein Vrije Periode (TVP)

Omschrijving: Trein Vrije Periode. De buitendienststelling van een spoor
 

Relevante begrippen behorend bij 'Trein Vrije Periode (TVP)'

 

Buitendienststelling

Omschrijving:  Het tijdelijk buiten exploitatie nemen van de infrastructuur, bijvoorbeeld wegens onderhoudswerkzaamheden aan het spoor, of het laten rijden van werktreinen. In VWI wordt dit de treinvrije periode genoemd. (TVP)
Toelichting:  VWI = Veilig Werken aan de Infra. Reglement om veiliger te werken aan de spoorinfrastructuur.
Links: infrastructuur, werktrein, Trein Vrije Periode (TVP)