Aanzetten

Omschrij­ving: Het optrekken (versnellen) van een trein.
 

Relevante begrippen behorend bij 'Aanzetten'

 

Aanzettijd

Om­schrij­ving:  Tijd nodig om vanuit stilstand een gespecificeerde snelheid te bereiken.
Links: aanzetten


 

Afremmen

Om­schrij­ving:  Het remmen (snelheid verminderen) van een trein.
Toelich­ting:  Tegenovergestelden van afremmen is "aanzetten".
Links: dienstremming, noodremming, magneetrem, wervelstroomrem, aanzetten