Aanzettijd

Omschrij­ving: Tijd nodig om vanuit stilstand een gespecificeerde snelheid te bereiken.
 

Relevante begrippen behorend bij 'Aanzettijd'

 

Aanzetten

Om­schrij­ving:  Het optrekken (versnellen) van een trein.
Links: aanzettijd, afremmen