Aanzettijd

Omschrijving: Tijd nodig om vanuit stilstand een gespecificeerde snelheid te bereiken.
 

Relevante begrippen behorend bij 'Aanzettijd'

 

Aanzetten

Omschrijving:  Het optrekken (versnellen) van een trein.
Links: aanzettijd, afremmen