Noodremming

Omschrij­ving: Remming waarmee een trein in noodgevallen remt.
 

Relevante begrippen behorend bij 'Noodremming'

 

Dienstremming

Om­schrij­ving:  Een door de machinist ingeleide remming, welke onder normaal comfort kan worden uitgevoerd. Is anders dan in een noodgeval.
Links: noodremming, afremmen


 

Afremmen

Om­schrij­ving:  Het remmen (snelheid verminderen) van een trein.
Toelich­ting:  Tegenovergestelden van afremmen is "aanzetten".
Links: dienstremming, noodremming, magneetrem, wervelstroomrem, aanzetten