Dienstremming

Omschrijving: Een door de machinist ingeleide remming, welke onder normaal comfort kan worden uitgevoerd. Is anders dan in een noodgeval.
 

Relevante begrippen behorend bij 'Dienstremming'

 

Noodremming

Omschrijving:  Remming waarmee een trein in noodgevallen remt.
Links: dienstremming, afremmen


 

Afremmen

Omschrijving:  Het remmen (snelheid verminderen) van een trein.
Toelichting:  Tegenovergestelden van afremmen is "aanzetten".
Links: dienstremming, noodremming, magneetrem, wervelstroomrem, aanzetten