Dienstremming

Omschrij­ving: Een door de machinist ingeleide remming, welke onder normaal comfort kan worden uitgevoerd. Is anders dan in een noodgeval.
 

Relevante begrippen behorend bij 'Dienstremming'

 

Noodremming

Om­schrij­ving:  Remming waarmee een trein in noodgevallen remt.
Links: dienstremming, afremmen


 

Afremmen

Om­schrij­ving:  Het remmen (snelheid verminderen) van een trein.
Toelich­ting:  Tegenovergestelden van afremmen is "aanzetten".
Links: dienstremming, noodremming, magneetrem, wervelstroomrem, aanzetten