Zettingsvrij

Omschrij­ving: Zettingsvrij betekent dat de maximale zetting na vijf jaar vanaf het moment van oplevering van een spoorlijn niet meer dan 5-10 mm bedraagt.
 

Relevante begrippen behorend bij 'Zettingsvrij'

 

Zetting

Om­schrij­ving:  Bodemdaling door verlaging van de grondwaterstand of externe belasting, zoals de bouw van kunstwerken, ophoging van de grond of het aanbrengen van ander materiaal (ook wel inklinking van de grond genoemd).
Links: zettingsarm, zettingsvrij, restzetting


 

Zettingsarm

Om­schrij­ving:  Zettingsarm betekent, dat de maximale zetting na vijf jaar vanaf het moment van oplevering van een spoorlijn niet meer dan 30 mm bedraagt.
Links: zetting, zettingsvrij