Zetting

Omschrijving: Bodemdaling door verlaging van de grondwaterstand of externe belasting, zoals de bouw van kunstwerken, ophoging van de grond of het aanbrengen van ander materiaal (ook wel inklinking van de grond genoemd).
 Relevante begrippen behorend bij 'Zetting'

 

Zettingsarm

Omschrijving:  Zettingsarm betekent, dat de maximale zetting na vijf jaar vanaf het moment van oplevering van een spoorlijn niet meer dan 30 mm bedraagt.
Links: zetting, zettingsvrij


 

Zettingsvrij

Omschrijving:  Zettingsvrij betekent dat de maximale zetting na vijf jaar vanaf het moment van oplevering van een spoorlijn niet meer dan 5-10 mm bedraagt.
Links: zetting, zettingsarm


 

Restzetting

Omschrijving:  Zetting die verwacht mag worden gedurende een bepaalde periode vanaf een vastgesteld moment. Bijv. max. 10 cm gedurende 10 jaar na oplevering werk.
Links: zetting