Zetting

Omschrij­ving: Bodemdaling door verlaging van de grondwaterstand of externe belasting, zoals de bouw van kunstwerken, ophoging van de grond of het aanbrengen van ander materiaal (ook wel inklinking van de grond genoemd).
 

Relevante begrippen behorend bij 'Zetting'

 

Zettingsarm

Om­schrij­ving:  Zettingsarm betekent, dat de maximale zetting na vijf jaar vanaf het moment van oplevering van een spoorlijn niet meer dan 30 mm bedraagt.
Links: zetting, zettingsvrij


 

Zettingsvrij

Om­schrij­ving:  Zettingsvrij betekent dat de maximale zetting na vijf jaar vanaf het moment van oplevering van een spoorlijn niet meer dan 5-10 mm bedraagt.
Links: zetting, zettingsarm


 

Restzetting

Om­schrij­ving:  Zetting die verwacht mag worden gedurende een bepaalde periode vanaf een vastgesteld moment. Bijv. max. 10 cm gedurende 10 jaar na oplevering werk.
Links: zetting