Restzetting

Omschrij­ving: Zetting die verwacht mag worden gedurende een bepaalde periode vanaf een vastgesteld moment. Bijv. max. 10 cm gedurende 10 jaar na oplevering werk.
 

Relevante begrippen behorend bij 'Restzetting'

 

Zetting

Om­schrij­ving:  Bodemdaling door verlaging van de grondwaterstand of externe belasting, zoals de bouw van kunstwerken, ophoging van de grond of het aanbrengen van ander materiaal (ook wel inklinking van de grond genoemd).
Links: zettingsarm, zettingsvrij, restzetting