Spanning-aarde (afstand)

Omschrij­ving: Om te voorkomen dat vonken kunnen overslaan van niet isoleerde spanningvoerende delen naar met aarde verbonden delen, wordt er een minimale afstand tussen spanningvoerende delen en aarde geëist afhankelijk van het spanningsverschil en lokale luchtconditie.
 

Relevante begrippen behorend bij 'Spanning-aarde (afstand)'

 

Bovenleiding

Om­schrij­ving:  Het geheel van draagconstructies, leidingen en toebehoren die dienen als energievoorziening voor de elektrische tractie.
Toelich­ting:  Let op verschil met "bovenleidingsysteem". Dit is een deelte van de bovenleiding (maar zonder draagconstructie).
Links: bovenleidingsysteem


 

Kunstwerk

Om­schrij­ving:  Bouwconstructie in weg, water of spoorlijn zoals bruggen, tunnels, sluizen.
Links: tunnel, tunnelbak