Reistijd

Omschrij­ving: Wordt bepaald door de rijtijd van een trein (‘kale rijtijd’) + de tijd dat de trein stilstaat + overstaptijd + rijtijdmarge (=percentage op de ‘kale rijtijd’ afhankelijk van het type trein). De reistijd wordt weergegeven in hele minuten.
Toelichting:Let op verschil met rijtijd
 

Relevante begrippen behorend bij 'Reistijd'

 

Rijtijd

Om­schrij­ving:  De tijd die de trein nodig heeft om vanaf plaats A naar plaats B te rijden (doorgaans van stilstand tot stilstand). De rijtijd wordt bepaald door infra-, materieel-, en dienstregelingskarakteristieken (bijv. baanvaksnelheid, materieelsoort, aantal stops, enz.). De rijtijd wordt weergegeven tot in tienden van hele minuten.
Toelich­ting:  Let op verschil met reistijd
Links: baanvaksnelheid, reistijd, trein