Plaatselijke snelheid

Omschrij­ving: De door borden aangegeven ter plaatse toegestane snelheid.
 

Relevante begrippen behorend bij 'Plaatselijke snelheid'

 

Baanvaksnelheid

Om­schrij­ving:  De hoogst toegelaten snelheid op een baanvak
Links: baanvak, baanvakdeel