Kwelwater

Omschrij­ving: Aan de oppervlakte uittredend water
 

Relevante begrippen behorend bij 'Kwelwater'

 

Kwel

Om­schrij­ving:  Opwaarts gerichte grondwaterstroming, gehanteerd bij het uittreden van grondwater uit de grond; kan onder meer geschieden direct aan het grondoppervlak, in sloten of in drains.
Links: kwelgebieden, kwelwater