Kwelgebieden

Omschrijving: Gebieden waar sprake is van opwaarts grondwaterstromen. Kan onder meer geschieden direct aan het grondoppervlak, in sloten of in drains
 

Relevante begrippen behorend bij 'Kwelgebieden'

 

Kwel

Omschrijving:  Opwaarts gerichte grondwaterstroming, gehanteerd bij het uittreden van grondwater uit de grond; kan onder meer geschieden direct aan het grondoppervlak, in sloten of in drains.
Links: kwelgebieden, kwelwater


 

Kwelwater

Omschrijving:  Aan de oppervlakte uittredend water
Links: kwel