Kwel

Omschrij­ving: Opwaarts gerichte grondwaterstroming, gehanteerd bij het uittreden van grondwater uit de grond; kan onder meer geschieden direct aan het grondoppervlak, in sloten of in drains.
 

Relevante begrippen behorend bij 'Kwel'

 

Kwelgebieden

Om­schrij­ving:  Gebieden waar sprake is van opwaarts grondwaterstromen. Kan onder meer geschieden direct aan het grondoppervlak, in sloten of in drains
Links: kwel, kwelwater


 

Kwelwater

Om­schrij­ving:  Aan de oppervlakte uittredend water
Links: kwel