Kleef

Omschrij­ving: Bij heipalen de weerstand die een ingeheide paal aan een volgens de paalas gerichte belasting kan bieden als gevolg van de wrijving en de eventuele adhesie langs de omtrek van de paalschacht. Bij omlaag gerichte belasting vormen de belasting en de puntweerstand van de paal te zamen het draagvermogen. Onder bepaalde omstandigheden kan zich bij op stuit geheide palen negatieve kleef ontwikkelen, doordat nazakkende grond als het ware aan de paal gaat hangen. Een heipaal die zijn draagvermogen geheel ontleent aan de kleef heet kleefpaal.
 

Relevante begrippen behorend bij 'Kleef'

 

Zetting

Om­schrij­ving:  Bodemdaling door verlaging van de grondwaterstand of externe belasting, zoals de bouw van kunstwerken, ophoging van de grond of het aanbrengen van ander materiaal (ook wel inklinking van de grond genoemd).
Links: zettingsarm, zettingsvrij, restzetting