Inklinking

Omschrij­ving: Proces waarbij de grond door een veranderende stapeling van de zandkorrels kleiner van volume wordt. Dit proces begint meestal als een gebied wordt ontwaterd of als er een bovenbelasting op de grond wordt aangebracht.
 

Relevante begrippen behorend bij 'Inklinking'

 

Zetting

Om­schrij­ving:  Bodemdaling door verlaging van de grondwaterstand of externe belasting, zoals de bouw van kunstwerken, ophoging van de grond of het aanbrengen van ander materiaal (ook wel inklinking van de grond genoemd).
Links: zettingsarm, zettingsvrij, restzetting