Infiltratiegebied

Omschrij­ving: Gebied waar water in de grond intreedt aan het grondoppervlak en/of waar water onder het grondwateroppervlak aangevuld wordt middels buizen- slotenstelsels.
 

Relevante begrippen behorend bij 'Infiltratiegebied'

 

Kwel

Om­schrij­ving:  Opwaarts gerichte grondwaterstroming, gehanteerd bij het uittreden van grondwater uit de grond; kan onder meer geschieden direct aan het grondoppervlak, in sloten of in drains.
Links: kwelgebieden, kwelwater