Hotbox-detectie-installatie

Omschrij­ving: De hotbox-detectie-installatie (HBD) is ingericht voor het meten en melden van de bedrijfstemperatuur van aspotten en wielbanden van passerend materieel. Meldingen zijn: ‘warmloper’(trein dient binnen enkele kilometers te worden gecontroleerd), ‘heetloper’ (trein dient direct te worden stopgezet).
 

Relevante begrippen behorend bij 'Hotbox-detectie-installatie'

 

Materieel

Om­schrij­ving:  Voertuigen die op het spoor (kunnen) rijden, die gebruik maken van de dragende en geleidende functies van het spoor (ook wel aangeduid met "rollend materieel").
Toelich­ting:  Zie ook de site train-link.nl voor een behoorlijke verzameling van materieel beschrijvingen.
Links: spoor, rollend materieel, trein