Gebruiksproces

Omschrij­ving: Het gebruiksproces omvat het gebruik maken van de infrastructuur. Hieronder moet worden verstaan het commercieel verplaatsen van reizigers en goederen door exploitant en goederen ten behoeve van instandhoudingsactiviteiten.
 

Relevante begrippen behorend bij 'Gebruiksproces'

 

Exploitatiefase

Om­schrij­ving:  Tijdsspanne in de levenscyclus van een spoorlijn waarin de spoorlijn in gebruik is door vervoerders.
Links: bouwfase, sloopfase


 

Instandhouding

Om­schrij­ving:  Beheer plus onderhoud.
Links: instandhoudingsconcept spoorinfra