Hoe minder files?

De mogelijke oplossingsrichtingen:
De afgelopen jaren is het beleid vooral gericht op "betere benutting" van de beschikbare infrastructuur en het overzetten van mensen naar het Openbaar Vervoer. Dat laatste is goed gelukt, want het OV (met name de NS) heeft veel moeten investeren en aan moeten passen om voldoende zitplaatsen te kunnen aanbieden in de spits.

Ook hebben diverse verkeersministers op rij gehandeld onder het motto: "de auto mag weer". Veel geld is uitgegeven aan extra rijstroken om locale knelpunten op te lossen. Echter wil je als land de oorzaak aanpakken, zal je echt wat fundamentele moeten kijken waarom mensen leiver reizen dan dichter bij hun werk gaan wonen. Zelfs als je niet te vast gebonden ben een gebied, bijvoorbeeld door schoolgaande kinderen, is verhuizen zeer lastig en kostbaar gemaakt. Er is behoefte aan een meer fundamentelere oplossing.

Schematisch samengevat

Kortere woon-werk afstanden stimuleren door:
  • Verlagen van de kosten voor verhuizen, hierdoor kunnen mensen makkelijker dichter bij hun werk gaan wonen als ze van baan wisselen. Door fiscale stimulering van de auto vna de zaak is reizen financieel aantrekkelijker als de volgende werkgever binnen 4 jaar volgt.
  • Stimuleer korte reisafstanden met bijvoorbeeld de fiets. Reizen woon-werk met het OV is qua afstand onbegrensd (100% vergoeding door werkgever toegestaan).
  • Gevarieerder en groter (huur-)woningaanbod. Denk aan verbeteren van de huurmogelijkheden van starters en werkgever wisselaars. De meeste grote steden werken effectief verhuizen tegen met wachtlijsten. Gelukkig is de huizenmarkt weer aan het aantrekken en is waardedaling ten einde gekomen.
  • Verklein de afstanden tussen woon en werk door kleinschalig werken in de woonwijken toe te staan. Nu zijn de fiscale voordelen vooral gericht om grote bedrijven in Nederland te vestigen. En grote bedrijven willen logisch de werkplaatsen zoveel mogelijk bij elkaar brengen.