Fundamentele oplossing: fileleed, verminder de reisbehoefte

Verminderen van de vraag naar wegverkeer

Onderstaande oplossingen moeten ervoor zorgen dat er minder behoefte is om massaal te gaan reizen in de spits. Het gaat hierbij met name over het beperken van woon-werk verkeer door kleinere woon-werk afstanden te stimuleren.

schema

  • Een meer gevarieerd en groter woningaanbod moet ervoor zorgen dat mensen sneller een huis van hun gading kunnen vinden. De overheid heeft de neiging de volledige woningbouw volledig te plannen wat op enkele punten niet aansluit bij de behoeftes, (=stokpaardje van de NVM).
  • Zorg voor een goedkopere overdracht van onroerend goed. Het sleutelen aan overdrachtsbelasting (minstens halveren) is veel effectiever dan de monopolypositie van de NVM of de notarissen te doorbreken. Elke verhuizing kost de eigenaar ca. 15% van de aankoopwaarde, omgerekend is dat ongeveer een netto jaarsalaris. Dat is veel te veel bij de huidige arbeidsmobiliteit om vlot in de buurt van je werkgever te gaan wonen. Daarbij komt dat de waarde van de huizen afgelopen jaren is ruim verdubbeld en daarmee de inkomsten uit de overdrachtsbelasting ook. Vreemd omdat alle WOZ gebonden belastingen wel verlaagd zijn om de belastingdruk constant te houden. Dat zou bij de overdrachtsbelasting ook zo moeten zijn.
  • Maak de regels meer geschikt voor kleine ondernemingen. Minder uitgebreide, genuanceerde en gecompliceerde wetgeving zijn makkelijker voor zowel klein als groot. Overigens waarom zijn grote bedrijven zo enorm in het voordeel ten opzichte van kleine bedrijven? Moet daar niet meer aandacht aan besteed worden?
De wetgever is voortdurend bezig de wet verder te nuanceren. Deze verfijningen leiden ertoe dat steeds meer mensen nodig zijn om een bedrijf conform de wettelijke regels te besturen. Juist grote bedrijven kunnen de daarvoor benodigde kennis bij interne specialisten onder brengen. Op die manier bereiken ze behoorlijke schaalvoordelen ten opzichte van kleinere ondernemingen die de kennis haast onmogelijk zelf eigen kunnen maken. Flinke kosten moeten worden gemaakt om deze in te kopen. Daarbij komt nog dat de ingewikkelde en gecompliceerd opgestelde wetgeving meer vrijheden geeft aan een "ruime" interpretatie. Goede en meestal ook dure advocaten zien veel mogelijkheden om de wet zodanig te interpreteren dat er meer toegestaan wordt dan oorspronkelijk de bedoeling kon zijn. Los van het feit dat rechtzaken zo tergend langzaam worden behandeld, dat een kleine concurrent dat onmogelijk kan overleven tegenover een groot bedrijf. Voorbeelden genoeg waarin de "politieke wil" strand in de ruime juridische interpretatie mogelijkheden van de wet.

Kleine bedrijven kunnen veel makkelijker werkgelegenheid bieden in de buurt van de woongebieden. Grote bedrijven kiezen ervoor grote kantoren aan de rand van de stad te bouwen zoals nu zichtbaar wordt aan de Zuid-as van Amsterdam en Utrecht waar druk hoogbouw neergezet wordt. Deze enorme werkgelegenheidscentra creëren enorme vervoerstromen van kantoormensen die bijna allemaal tussen 8.00 en 9.00 hun werkdag willen beginnen. Op dit soort piekbelastingen is geen enkel vervoersysteem te ontwerpen (geen asfalt, geen OV). Het ruimtelijke ordeningsbeleid dat dergelijke concentraties van werkgelegenheid toelaat moet beter.

Samengevat: maak eenduidige en overzichtelijke wetgeving die eenvoudig uitvoerbaar is door groot en klein, zodat gedecentraliseerde organisaties meer bestaansrecht hebben. Dat maakt het mogelijk dat meer mensen in de buurt van hun werkgever kunnen wonen.
  • Beëindig de onbegrensde reiskosten vergoeding voor mensen die ver van hun werk wonen. Ondanks allerlei zeer ingewikkelde fiscale regels om de reiskosten door de werkgever te laten vergoeden is er nog steeds een gratis optie: de lease auto met 0% bijtelling. De lease auto kent een hele variatie aan bijtellingmogelijkheden die per 1 januari weer aangescherpt worden. Ook moet de eigenaar een gedetailleerde kilometer boekhouding bijhouden. Mogelijk wordt ook het gat van de 0% bijtelling gedicht. Voor mensen die ver van hun werk wonen (liefst in het buitengebied) is het geen moeite om een tweede auto voor de deur te zetten. Met deze auto kunnen ze hun privé-kilometers op eigen kosten maken en zijn door hoge bijtelling vaker veel goedkoper uit met een eigen tweedehands auto. Het wonen op afstand van de werkgever is met deze 0%-regel heel prettig.
  • Zorg voor fiscale prikkels en stimulering om sneller in de buurt van de werkgever te gaan wonen. Bijvoorbeeld een flinke verhuissubsidie bij een halvering van de reisafstand. Voor de fiscale neutraliteit zouden woon-werkafstanden na 2 jaar niet meer belastingvrij vergoed mogen worden, ook niet per OV. Door de laatste maatregel heeft het OV een niet oplosbaar probleem gekregen. Zij moet tijdens de ochtendspits over een buitengewoon grote hoeveelheid stoelcapaciteit beschikken. Deze stoelcapaciteit kan zij gedurende het grootste gedeelte van de dag niet meer gebruiken en zal nooit meer rendabel worden. De stimulering van het OV werkt eerder contraproductief voor de kwaliteit van het openbaar vervoer, zoals bijv. de NS. Juist de NS heeft meer problemen dan de busbedrijven omdat het bestellen van een extra bus eenvoudiger en sneller is dan een trein. Zeker als er extra spoorcapaciteit nodig is, kan de doorlooptijd makkelijk oplopen tot 20 jaar.