Vervoerder

Omschrij­ving: Exploitatiemaatschappij die treindiensten voor of reizigers en/of goederen exploiteert.
 

Relevante begrippen behorend bij 'Vervoerder'

 

Vervoer

Om­schrij­ving:  Het geheel van activiteiten, gericht op het verplaatsen van mensen en/of goederen.
Links: verkeer