Vervoer

Omschrij­ving: Het geheel van activiteiten, gericht op het verplaatsen van mensen en/of goederen.
 

Relevante begrippen behorend bij 'Vervoer'

 

Verkeer

Om­schrij­ving:  Het geheel van trein- en rangeerbewegingen.
Links: vervoer