Verkeer

Omschrij­ving: Het geheel van trein- en rangeerbewegingen.
 

Relevante begrippen behorend bij 'Verkeer'

 

Vervoer

Om­schrij­ving:  Het geheel van activiteiten, gericht op het verplaatsen van mensen en/of goederen.
Links: verkeer