Verkeersproces: bewakings- en bedieningssysteem

Omschrij­ving: Systeem bedoeld voor alle bedienhandelingen aan de infrastructuur, ten behoeve van de treindienst. Bijvoorbeeld EBP (Elektronische BedienPost)
 

Relevante begrippen behorend bij 'Verkeersproces: bewakings- en bedieningssysteem'

 

EBP

Om­schrij­ving:  Elektronische Bedienpost
Gebiedsgewijze installatie ten behoeve van de aansturing van de beveiliging (commando\'s aan wissels, seinen, enz) en het doorgeven van de signaleringen (status wissels, seinen, treinposities) aan de procesleider (d.m.v. VPT).
Links: VPT, Bedienpost, Post T, verkeersproces: bewakings- en bedieningssysteem