VPT

Omschrij­ving: Vervoer Per Trein (VPT); Informatie- en communicatiesysteem ter ondersteuning van de planning en bijsturing van de treinenloop. De signalen ten behoeve van de aansturing van de beveiliging worden door middel van EBP aan het beveiligingssystemen doorgegeven. Bijvoorbeeld EBS, VPI of de (oude) B-relais uit het begin van het Nederlandse seinstelsel
 

Relevante begrippen behorend bij 'VPT'

 

EBS

Om­schrij­ving:  Elektronische Beveiling SIMIS (Microprocessor Systeem van Siemens)
Beveiligingsysteem van Siemens dat functioneel gelijkwaardig is aan beveiligingsystemen als VPI en B-relais.
Links: VPI


 

VPI

Om­schrij­ving:  Vital Processor Interlocking. Amerikaans elektronisch fail-safe beveiligingssysteem.
Beveiligingsysteem dat functioneel gelijkwaardig is aan beveiligingsystemen als EBS en B-relais.
Links: EBS