Telerail

Omschrij­ving: Telerail is bij de NS gebruikte benaming voor een draadloze telecommunicatieverbinding tussen de treindienst-/verkeersleiders, de trein, de ondersteunende diensten die belast zijn met het onderhoud en de vernieuwing van de infrastructuur en de Centrale Meld Kamer (CMK).
Toelichting:NB: Vanaf ca. 2003 zal Telerail vervangen worden door GSM-R
 

Relevante begrippen behorend bij 'Telerail'

 

Treinradio

Om­schrij­ving:  Voorziening voor draadloze communicatie tussen personeel in de trein (machinist) en personeel buiten de trein dat bij het vervoersproces betrokken is (verkeersleiding). Voorbeelden zijn het huidige Telerail en het nog te bouwen GSM-R dat vanaf ca. 2003 in bedrijf moet gaan komen.
Links: telerail, GSM-R, trein


 

GSM-R

Om­schrij­ving:  Telecommunicatiesysteem gebaseerd op GSM-techniek, waarmee op veilige wijze berichten kunnen worden verstuurd over de veilige berijdbaarheid van de infrastructuur en van materieeltechnische aangelegenheden. GSM-R wordt ca. 2003 geïntroduceerd als vervanger van Telerail.
Links: treinradio, telerail